2. Public Security

İctimai Təhlükəsizlik

● Yanğının aşkarlanması

İnteqrasiya edilmiş yanğın nöqtəsinin aşkarlanması alqoritmi sürətli yerləşdirməyə imkan verirpotensial yanğının qarşısını almaq üçün erkən xəbərdarlıq

● Böyük miqyaslı səhnə

Geniş görmə qabiliyyətinə malik geniş ərazilərdə ultra uzun məsafəli aşkarlama üçün tətbiq edilir

● Çevik konfiqurasiya

Tətbiq ssenarisinə görə müxtəlif linzalar seçilə bilər

● Effektiv qorunma

Bəndlərdə və su anbarlarında təhlükəsizlik yoxlaması və təhlükəli ərazilərin aşkarlanması

2.1 Public Security
2.2 Public Security
2.3 Public Security
2.4 Public Security